Gazobeton bloklarining sifatini qanday tanlash mumkin?

Gazobeton - bu sun’iy ravishda hosil qilingan havo pufakchalaridan iborat tosh hisoblanadi. Quyida uni ng tasnifi va belgilari:

1. Yuqori mustahkamlik darajasi ("B")

2. Materialning yengilligi. Bir m3 hajmdagi materialning og'irligi 500 kg ("D") dan ortmaydi

3. Issiqlik o'tkazish koeffitsenti past ("I")

4. Uzoq muddatligi ("F")

Ikki qavatli uyni gazobetondan qurish uchun uning quyidagi ko'rsatkichlar ga ega ekanligiga e’tibor brish lozim:

B ≥ 1,5
D– 500
l≤ 0,12
F ≥ 25

Endi hujjarni ko'rib chiqamiz:

1.Gazoblok sotib olinayotganda mahsulotni sertifikatiga e'tibor berish lozim.

2. Ko'rsatilgan sertifikat Davlat Standartiga mos kelishiga ahamiyat bering.

3. Sertifikatdan tashqari yana bir necha hujjatlar bo'lshi lozim:
  • Sertifikat tajribasi o'tkazilganlik protokollari va u yerda batafsil ko'rsatkichlar yozilgan bo'lishi lozim.
  • Sertifikatda qo'llanilishi uchun kerakli bo'lgan ruxsatnoma belgisi bo'lshi shart.
  • Belgida sertifikat bergan organ raqami ko'rsatilgan bo'lshi lozim.